Laboratorium #2

Uwaga: przykładowe pliki są tu

Instrukcja do zadania:

Stworzenie aplikacji wykorzystującej Tkinter i OpenCV w celu demonstracji działania progowania binarnego:

  • Aplikacja pozwala na wczytanie dowolnego obrazu typu JPEG/PNG
  • Plik wybiera się za pomocą filedialog.askopenfilename
  • Aplikacja prezentuje obok siebie dwa panele (1 – obraz oryginalny, 2 – obraz przetworzony)
  • W oknie aplikacji widoczny jest suwak (slider), który pozwala na ustawienie progu progowanie (threshold) za pomocą funkcji cv.threshold(img,127,255,cv.THRESH_BINARY)
  • po wciśnięciu przycisku „Proguj” w panelu 2 pokazuje sie wynik działania
  • należy użyć funkcjonalności biblioteki PIL do umieszczania wyników działania OpenCV w panelach Tk