Interaktywne Systemy Multimedialne

w tej sekcji znajdą się materiały do zajęć ISM dla Studentów S2 kierunku Informatyka na WI ZUT, hasło dostępu zostało podane na pierwszym wykładzie.