Prace dyplomowe

W tej sekcji znaleźć można prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) realizowane pod moim nadzorem. Zostały one podzielone na kategorie: realizowane obronione propozycje

REALIZOWANE:

 1. Arkadiusz Jamrocha 2013/2014 (inż) Implementacja i badanie kombinacji niskopoziomowych deskryptorów kształtu oraz metod redukcji wymiarowości w zadaniach rozpoznawania obrazów
 2. Mateusz Henryk Antkowiak 2013-2014 (inż) Implementacja i badanie kombinacji niskopoziomowych deskryptorów koloru i tekstury oraz klasyfikatorów w zadaniach rozpoznawania obrazów

OBRONIONE:

 1. Gerard Cybe 2013/2014 (inż) Internetowy system archiwizacji zdjęć cyfrowych wykorzystujący obiektywne miary jakości obrazów
 2. Marcin Szkudlarek 2012/2013 (inż) Wykrywanie manipulacji typu „copy-move” w obrazach cyfrowych
 3. Maciej Szopiński 2011/2012 (inż) Implementacja i porównanie metod klasyfikacji obrazów pieczęci
 4. Paweł Kamil Marczeski 2012/2013 (inż) Cyfrowy znak wodny bazujący na metodzie KLT
 5. Andrzej Ariel Markiewicz 2012/2013 (inż) Badanie kombinacji niskopoziomowych cech obrazu cyfrowego w zadaniu rozpoznawania odcisków pieczęci
 6. Magdalena Furman 2012/2013 (inż) Badania metod wstępnego przetwarzania obrazów w zadaniach klasyfikacji bazującej na redukcji wymiarowości
 7. Piotr Marcin Łabędź 2012/2013 (inż) Rekonstrukcja obrazów twarzy bazująca na przekształceniu KLT
 8. Bartłomiej Sacharski 2012/2013 (inż) Oprogramowanie do sterowania komputerem za pomocą gestów rąk
 9. Marcin Seweryn 2011/2012 (mgr) Integracja informacji pozyskiwanej z wielu kamer video w systemach monitoringu wizyjnego w zadaniach śledzenia osób
 10. Artur Bednarczyk 2011/2012 (inż) Sieciowa gra w „kółko i krzyżyk” wykorzystująca elementy rzeczywistości rozszerzonej
 11. Sławomir Rykalski 2008/2009 (mgr) Rozpoznawanie kodów kreskowych na urządzeniach mobilnych
 12. Bartosz Michalkiewicz 2010/2011 (mgr) Zastosowanie metody PCA dla danych trójwymiarowych
 13. Mateusz Żylak 2010/2011 (mgr) Tworzenie mapy głębokości za pomocą analizy stereoskopowego strumienia video
 14. Rafał Krzysztof Kwaśniewski 2010/2011 (mgr) Symulacja optyki fotograficznej na obrazach cyfrowych
 15. Bartosz Bednarczyk 2010/2011 (inż) Dydaktyczne oprogramowanie prezentujące metody redukcji wymiarowości
 16. Tomasz Wenne 2008/2009 (mgr) Symulator obserwacji lotniczej
 17. Dawid Maśliński 2005/6 (inż) Lokalizacja obiektów na obrazach fotogrametrycznych przy użyciu danych wektorowych i informacji o kolorze
 18. Marcin Kałuża 2009/10 (mgr) Kompresja obrazów HDR z użyciem transformaty KLT
 19. Marek Sukiennicki 2009/10 (inż) Projekt interaktywnej gry karcianej wykorzystującej techniki rzeczywistości rozszerzonej
 20. Andrzej Józef Bafia 2009/10 Projekt i realizacja usługowego serwisu internetowego w technologii trójwymiarowej
 21. Bartosz Stanisław Bartosik 2009/10 Wykrywanie i klasyfikacja odcisków pieczęci na obrazach rastrowych w systemach zarządzania dokumentami elektronicznymi
 22. Kamil Kaleta 2009/10 Gra komputerowa w technologii Flash wykorzystująca kamerę internetową
 23. Rafał Godek 2008/2009 Śledzenie i etykietowanie twarzy w strumieniu video przy wykorzystaniu biblioteki OpenCV
 24. Paweł Zołotuchin 2008/2009 Automatyczna weryfikacja biometrycznego zdjęcia twarzy pod kątem zgodności z normami ISO i ICAO
 25. Piotr Moskowicz 2008/2009 Śledzenie osób i obiektów w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
 26. Tomasz Jacek Jurkiewicz 2008/2009 System pozyskiwania obrazów z serwisów internetowych dla celów budowy graficznych baz danych
 27. Julia Dmytruk 2008/2009 Analiza, porównywanie i wizualizacja wyników działania algorytmów rozpoznawania obrazów
 28. Michał Węgrzyn 2008/2009 Wirtualne laboratorium do badania metod steganograficznych dla danych obrazowych
 29. Dorota Raczkowska 2008/2009 System ekspertowy w produkcji reklamy wizualnej
 30. Sandra Wojcieszak 2008/2009 Środowisko testowe do percepcyjnej weryfikacji algorytmów rozpoznawania obrazów
 31. Michał Mariański 2007/8 Intranetowy system oceny nauczycieli akademickich
 32. Michał Gibowski 2007/8 System zarządzania treścią w internetowym serwisie korporacyjno-społecznościowym
 33. Anna Czaja 2007/8 Ocena natężenia ruchu pieszych na podstawie analizy video
 34. Mariola Menkal 2008/9 Ukrywanie informacji w danych graficznych przy użyciu KLT
 35. Michał Petters 2007/8 Multimedialna warstwa prezentacji w internetowym serwisie informacyjnym
 36. Dominik Raginia 2007/8 Funkcjonalność nowoczesnych serwisów internetowych na przykładzie portalu o charakterze lokalnym
 37. Krzysztof Ostrowski 2006/7 Projekt i implementacja systemu śledzenia i odwzorowania ruchu wskaźnika za pomocą kamery wideo
 38. Piotr Budny 2006/7 Kompresja strumienia video wykorzystująca analizę komponentów głównych
 39. Ralf Wrześniewski 2006/7 Wykorzystanie technologii AJAX do tworzenia dynamicznych stron WWW na przykładzie „elektronicznego dziennika”
 40. Barbara Kaczmarek 2006/7 Model pomiaru jakości druku
 41. Piotr Warać 2006/7 Projekt systemu wspierającego lekarzy i pacjentów z zastosowaniem modelu klient-serwer – E-przychodnia
 42. Adam Bania 2006/7 Indeksowanie obrazów za pomocą analizy ich skompresowanej postaci
 43. Jakub Klekociuk 2006/7 Internetowy system biblioteczny
 44. Piotr Koszur 2005/6 Indeksowanie obrazów z tomografu komputerowego
 45. Natalia Ratuszniak 2005/6 Kompresja obrazów z obserwacji zdalnej za pomocą kodowania transformacyjnego
 46. Tomasz Zieliński 2005/6 Metoda adaptacyjnego usuwania szumu z obrazów cyfrowych
 47. Krzysztof Żdżański 2005/6 Wykorzystanie kompresji JPEG 2000 do budowy graficznych serwisów WWW
 48. Sylwester Kaczmarek 2005/6 Implementacja wybranych elementów MPEG-7 dla urządzeń mobilnych
 49. Arkadiusz Bany 2005/6 Optyczne rozpoznawanie monet
 50. Piotr Daniszewski 2005/6 Analizator dynamiki sekwencji video
 51. Michał Frankowski 2005/6 Oprogramowanie analizujące ruch uliczny na podstawie materiału video
 52. Arkadiusz Bajowski 2005/6 Eliminacja efektu „czerwonych oczu” na obrazach twarzy
 53. Łukasz Kaszycki 2005/6 Wykrywanie bloków reklamowych w strumieniu video
 54. Krzysztof Zaborowski 2005/6 Wykrywanie i śledzenie ruchu gałki ocznej w obrazie z kamery
 55. Paweł Lipko 2004/5 System rozpoznawania znaków drogowych
 56. Adam Gorczyński 2004/5 Weryfikacja poprawności wymowy
 57. Tomasz Bielicki 2004/5 Ocena zmian na obrazach z obserwacji zdalnej
 58. Marek Mazur 2004/5 Internetowe Środowisko do obróbki obrazu (www.ispo.prv.pl)
 59. Paweł Wechmann 2004/5 Rozpoznawanie telewizyjnych znaków ostrzegawczych
 60. Przemysław Szeptycki 2004/5 Przeszukiwanie zbioru danych graficznych na podstawie przykładow
 61. Krzysztof Żdżański 2003/4 Format kompresji obrazu JPEG 2000
 62. Paweł Śliwa 2003/4 Kompresja wideo w standardzie MPEG-4
 63. Agnieszka Piórkowska 2003/4 Modele barw w obróbce obrazu (przeliczanie, rozbarwianie, indywidualna modyfikacja kanałów)
 64. Sławomir Pryć 2003/4 Badanie parametrów kompresji JPEG
 65. Andrzej Skrzyniarz 2002/3 Badanie cyfrowych znaków wodnych dla obrazów statycznych
 66. Anna Głowacka 2002/3 Usuwanie artefaktów wizualnych wynikających z kompresji stratnej JPEG
 67. Grzegorz Sobociński 2002/3 Komputerowy system indeksowania danych multimedialnych

PROPOZYCJE:

 1. Wizualizacja algorytmów klasyfikacji danych
 2. Wykrywanie ekspresji twarzy w strumieniu rejestrowanym na urządzeniach mobilnych
 3. Zastosowanie KLT do kompresji geometrii obiektów 2D
 4. System typu CBIR bazujacy na segmentacji i deskryptorach wizualnych
 5. Interaktywny system tworzenia portretów pamięciowych

Prace dyplomowe

realizowane obronione propozycje

REALIZOWANE:

 1. Mateusz Żylak 2010/2011 Tworzenie mapy głębokości za pomocą analizy stereoskopowego strumienia video
 2. Rafał Krzysztof Kwaśniewski 2010/2011 Symulacja optyki fotograficznej na obrazach cyfrowych
 3. Krzysztof Płaczek 2010/2011 Wykrywanie ekspresji twarzy na urządzeniach mobilnych
 4. Sławomir Rykalski 2008/2009 Rozpoznawanie kodów kreskowych na urządzeniach mobilnych
 5. Szymon Kornacki 2009/10 Realizacja silnika gry komputerowej w technologii 3D uwzględniającej wybrane prawa fizyki
 6. Jarosław Sroka 2009/10 Oprogramowanie wspomagające proces pozycjonowania stron WWW w wyszukiwarce Google

OBRONIONE:

 1. Tomasz Wenne 2008/2009 Symulator obserwacji lotniczej
 2. Dawid Maśliński 2005/6 Lokalizacja obiektów na obrazach fotogrametrycznych przy użyciu danych wektorowych i informacji o kolorze
 3. Marcin Kałuża 2009/10 Kompresja obrazów HDR z użyciem transformaty KLT
 4. Marek Sukiennicki 2009/10 Projekt interaktywnej gry karcianej wykorzystującej techniki rzeczywistości rozszerzonej
 5. Andrzej Józef Bafia 2009/10 Projekt i realizacja usługowego serwisu internetowego w technologii trójwymiarowej
 6. Bartosz Stanisław Bartosik 2009/10 Wykrywanie i klasyfikacja odcisków pieczęci na obrazach rastrowych w systemach zarządzania dokumentami elektronicznymi
 7. Kamil Kaleta 2009/10 Gra komputerowa w technologii Flash wykorzystująca kamerę internetową
 8. Rafał Godek 2008/2009 Śledzenie i etykietowanie twarzy w strumieniu video przy wykorzystaniu biblioteki OpenCV
 9. Paweł Zołotuchin 2008/2009 Automatyczna weryfikacja biometrycznego zdjęcia twarzy pod kątem zgodności z normami ISO i ICAO
 10. Piotr Moskowicz 2008/2009 Śledzenie osób i obiektów w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
 11. Tomasz Jacek Jurkiewicz 2008/2009 System pozyskiwania obrazów z serwisów internetowych dla celów budowy graficznych baz danych
 12. Julia Dmytruk 2008/2009 Analiza, porównywanie i wizualizacja wyników działania algorytmów rozpoznawania obrazów
 13. Michał Węgrzyn 2008/2009 Wirtualne laboratorium do badania metod steganograficznych dla danych obrazowych
 14. Dorota Raczkowska 2008/2009 System ekspertowy w produkcji reklamy wizualnej
 15. Sandra Wojcieszak 2008/2009 Środowisko testowe do percepcyjnej weryfikacji algorytmów rozpoznawania obrazów
 16. Michał Mariański 2007/8 Intranetowy system oceny nauczycieli akademickich
 17. Michał Gibowski 2007/8 System zarządzania treścią w internetowym serwisie korporacyjno-społecznościowym
 18. Anna Czaja 2007/8 Ocena natężenia ruchu pieszych na podstawie analizy video
 19. Mariola Menkal 2008/9 Ukrywanie informacji w danych graficznych przy użyciu KLT
 20. Michał Petters 2007/8 Multimedialna warstwa prezentacji w internetowym serwisie informacyjnym
 21. Dominik Raginia 2007/8 Funkcjonalność nowoczesnych serwisów internetowych na przykładzie portalu o charakterze lokalnym
 22. Krzysztof Ostrowski 2006/7 Projekt i implementacja systemu śledzenia i odwzorowania ruchu wskaźnika za pomocą kamery wideo
 23. Piotr Budny 2006/7 Kompresja strumienia video wykorzystująca analizę komponentów głównych
 24. Ralf Wrześniewski 2006/7 Wykorzystanie technologii AJAX do tworzenia dynamicznych stron WWW na przykładzie „elektronicznego dziennika”
 25. Barbara Kaczmarek 2006/7 Model pomiaru jakości druku
 26. Piotr Warać 2006/7 Projekt systemu wspierającego lekarzy i pacjentów z zastosowaniem modelu klient-serwer – E-przychodnia
 27. Adam Bania 2006/7 Indeksowanie obrazów za pomocą analizy ich skompresowanej postaci
 28. Jakub Klekociuk 2006/7 Internetowy system biblioteczny
 29. Piotr Koszur 2005/6 Indeksowanie obrazów z tomografu komputerowego
 30. Natalia Ratuszniak 2005/6 Kompresja obrazów z obserwacji zdalnej za pomocą kodowania transformacyjnego
 31. Tomasz Zieliński 2005/6 Metoda adaptacyjnego usuwania szumu z obrazów cyfrowych
 32. Krzysztof Żdżański 2005/6 Wykorzystanie kompresji JPEG 2000 do budowy graficznych serwisów WWW
 33. Sylwester Kaczmarek 2005/6 Implementacja wybranych elementów MPEG-7 dla urządzeń mobilnych
 34. Arkadiusz Bany 2005/6 Optyczne rozpoznawanie monet
 35. Piotr Daniszewski 2005/6 Analizator dynamiki sekwencji video
 36. Michał Frankowski 2005/6 Oprogramowanie analizujące ruch uliczny na podstawie materiału video
 37. Arkadiusz Bajowski 2005/6 Eliminacja efektu „czerwonych oczu” na obrazach twarzy
 38. Łukasz Kaszycki 2005/6 Wykrywanie bloków reklamowych w strumieniu video
 39. Krzysztof Zaborowski 2005/6 Wykrywanie i śledzenie ruchu gałki ocznej w obrazie z kamery
 40. Paweł Lipko 2004/5 System rozpoznawania znaków drogowych
 41. Adam Gorczyński 2004/5 Weryfikacja poprawności wymowy
 42. Tomasz Bielicki 2004/5 Ocena zmian na obrazach z obserwacji zdalnej
 43. Marek Mazur 2004/5 Internetowe Środowisko do obróbki obrazu (www.ispo.prv.pl)
 44. Paweł Wechmann 2004/5 Rozpoznawanie telewizyjnych znaków ostrzegawczych
 45. Przemysław Szeptycki 2004/5 Przeszukiwanie zbioru danych graficznych na podstawie przykładow
 46. Krzysztof Żdżański 2003/4 Format kompresji obrazu JPEG 2000
 47. Paweł Śliwa 2003/4 Kompresja wideo w standardzie MPEG-4
 48. Agnieszka Piórkowska 2003/4 Modele barw w obróbce obrazu (przeliczanie, rozbarwianie, indywidualna modyfikacja kanałów)
 49. Sławomir Pryć 2003/4 Badanie parametrów kompresji JPEG
 50. Andrzej Skrzyniarz 2002/3 Badanie cyfrowych znaków wodnych dla obrazów statycznych
 51. Anna Głowacka 2002/3 Usuwanie artefaktów wizualnych wynikających z kompresji stratnej JPEG
 52. Grzegorz Sobociński 2002/3 Komputerowy system indeksowania danych multimedialnych

PROPOZYCJE:

  1. Interpolacja i rekonstrukcja obrazów za pomocą analizy komponentów głównych

  1. Zastosowanie KLT do kompresji geometrii obiektów 2D
  2. System typu CBIR bazujacy na segmentacji i deskryptorach wizualnych


  1. Interaktywny system tworzenia portretów pamięciowych