Certyfikat HUAWEI AI

Zdany w listopadzie egzamin pozwolił mi na uzyskanie certyfikatu Huawei AI. Jest ważny do 15/11/2023.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Certyfikat HUAWEI AI

Zaliczenie poprawkowe Przetwarzanie Obrazów

Zapraszam na poprawkowe zaliczenie wykładu z PRZETWARZANIA OBRAZÓW 10.09.2019, godz. 12.00, sala 227@WI2. W godzinach 13-14 możliwość zaliczenia poprawkowego laboratorium, p.312@WI2

Posted in dydaktyka | Comments Off on Zaliczenie poprawkowe Przetwarzanie Obrazów

Termin poprawy wykładu z PRZETWARZANIA OBRAZÓW

Proponuję 6 terminów poprawkowych, ten na który zagłosuje większość zainteresowanych, będzie obowiązujący. Proszę o głosowanie w ankiecie w terminie do 4.9.2019, godz. 12.00
Po zaliczeniu wykładów zaplanowane zostało 2h na poprawę zaliczenia laboratorium, dla zainteresowanych.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Termin poprawy wykładu z PRZETWARZANIA OBRAZÓW

PRZETWARZANIE OBRAZÓW – poprawa wykładu, oceny

Oceny uzyskane podczas poprawy zaliczenia wykładu PRZETWARZANIE OBRAZÓW (21/06/2019). Przypominam, że poprawie podlegały wyłącznie oceny ndst (2,0).

Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on PRZETWARZANIE OBRAZÓW – poprawa wykładu, oceny

PRZETWARZANIE OBRAZÓW – LABORATORIUM – ostateczny termin poprawkowy

Informuję, że osoby które chciałyby oddać programy i przystąpić do zaliczenia poprawkowego z PO LAB, mogą przyjść w jednym z dwóch  trzech terminów: 25.6.19, g. 13-14, 26.6.19, g. 12-13 i 27.6.19, g. 11-12, p. 312@wi2. Osoby, które nie zaliczą zajęć laboratoryjnych zapraszam do kontaktu we wrześniu.

Posted in dydaktyka | Comments Off on PRZETWARZANIE OBRAZÓW – LABORATORIUM – ostateczny termin poprawkowy

Oceny z zaliczenia PRZETWARZANIA OBRAZÓW (14.06.19)

Komplet ocen, zaliczenie poprawkowe w piątek zgodnie z planem zajęć.

Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Oceny z zaliczenia PRZETWARZANIA OBRAZÓW (14.06.19)

Przetwarzanie Obrazów – termin wrześniowy

Zapraszam na poprawę z PRZETWARZANIA OBRAZÓW, zarówno wykład, jak i laboratorium. Termin: środa, 12.09.2018, godzina 12:00, sala 323@wi2.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji na mój adres pocztowy. Tylko osoby zgłoszone będą mogły uczestniczyć w poprawie.

Osoby poprawiające laboratorium proszone są o przygotowanie autorskich kodów programów zadawanych na zajęciach. Osoby poprawiające wykład – długopis i kalkulator.

Istnieje możliwość ‘jednoczesnego’ poprawiania obu form w kolejności : wykład -> laboratorium

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – termin wrześniowy

PRZETWARZANIE OBRAZÓW, oceny z zaliczenia poprawkowego w dniu 18.6.2018

Oceny uzyskane przez osoby poprawiające znajdują sie w pliku POLAB_2017_2018_poprawa. Ocena końcowa jest średnią z oceny z zaliczenia w terminie podstawowym i oceny uzyskanej z poprawy (oczywiście średnia <2,5 zaokrąglana jest do 3,0)

 

Posted in dydaktyka | Comments Off on PRZETWARZANIE OBRAZÓW, oceny z zaliczenia poprawkowego w dniu 18.6.2018

PRZETWARZANIE OBRAZÓW zaliczenie wykładu 12.6.2018 – oceny

Oceny z zaliczenia z przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW przeprowadzonego w dniach 12/6/18 zaprezentowane sa poniżej (będą pojawiac się sukcesywnie w trakcie rozwoju sytuacji…)

PDF

Termin poprawkowy to 18/6/18 dla grupy 22

Posted in dydaktyka | Comments Off on PRZETWARZANIE OBRAZÓW zaliczenie wykładu 12.6.2018 – oceny

Oceny z poprawy wykładów PO – 13/09/2017

Zgłosiły sie trzy osoby chętne poprawić ocenę z zaliczenia wykładów z PRZETWARZANIA OBRAZÓW. Wszystkie zaliczyły. Gratuluję! Oceny są natępujące: 32839 11pkt, 3; 36127 16pkt. 4; 26301 18pkt 4.5. Ocena końcowa w eDziakanacie uwzględni oczywiście poprzednie (ewentualne) porazki.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Oceny z poprawy wykładów PO – 13/09/2017