Przetwarzanie Obrazów – poprawa

Poprawkowe zaliczenie wykładu z PRZETWARZANIA OBRAZÓW odbędzie się dziś w sali 126/WI2 na zasadach takich samych, jak w przypadku terminu podstawowego (test pisemny).

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – poprawa

Przetwarzanie Obrazów – termin poprawkowy

Poprawkowe (pisemne) zaliczenie wykładu z PRZETWARZANIA OBRAZÓW odbędzie się w dniu 08/09/2015 o godz. 10.00 12.00. Sala zostanie podana w późniejszym terminie.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – termin poprawkowy

Przetwarzanie Obrazów – oceny z poprawy

Oceny uzyskane podczas poprawkowego zaliczenia z PRZETWARZANIA OBRAZÓW w dniu 19/06/2015 znajdują się poniżej. Oceny końcowe będą średnią arytmetyczną oceny uzyskanej podczas podstawowego terminu i oceny z poprawki (tak więc maksymalnie 3,5). Dodatkowy (ostatni) termin poprawkowy zaplanowano na wrzesień 2015. Proszę o informację (e-mail), jaki dokładnie dzień Państwu pasuje. Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – oceny z poprawy

Przetwarzanie Obrazów – oceny

Poniżej, uzyskane oceny (i liczby punktów) z zaliczenia pisemnego z dnia 12/06/2015. Są to WSZYSTKIE oceny. Brak oceny (liczba pkt=0) oznacza brak oddanej pracy (czyli brak zaliczenia). Poprawa odbędzie się w piątek, 19.06.2015 w odpowiednich godzinach (dla każdej z grup wykładowych). Ostatnia poprawka – we wrześniu 2015. Prace niepodpisane – proszę osoby zainteresowane o kontakt osobisty w celu wyjaśnienia.

UWAGA: nie podlega poprawie ocena inna niż niedostateczna. Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – oceny

Przetwarzanie Obrazów – termin zaliczenia wykładów

Przypominam, że w dniu 12/06/2015 odbędzie się zaliczenie z wykładów w ramach przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW, sala. 126 (tam gdzie odbywały się wykłady) w godzinach odpowiednich dla poszczególnych grup wykładowych. Zaliczenie trwać będzie około 45 minut, potrzebny będzie jedynie długopis (ew. prosty, czterodziałaniowy kalkulator) i kartka papieru (na brudnopis).

Termin ew. poprawki ustalimy po zaliczeniu. Nieprzyjście na zaliczanie (bez ważnego, wiarygodnego powodu) skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i koniecznością poprawiania oceny.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – termin zaliczenia wykładów

dla fachowców do bezpieczeństwa informatycznego…

Posted in hobby | Comments Off on dla fachowców do bezpieczeństwa informatycznego…

Prace dyplomowe – wyczerpane

Proponowane tematy okazały się być interesującymi dla 4 studentów, tak więc w tym momencie nie dysponuję nowymi, wolnymi tematami. Dziękuje za zainteresowanie.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Prace dyplomowe – wyczerpane

Propozycje tematów prac inż.

W związku z licznym pytaniami o propozycje nowych tematów prac inżynierskich dla studentów Informatyki, S1, przedstawiam poniżej 4 propozycje wraz z krótkim opisem zakresu i celu pracy (zapraszam do kontaktu osobistego): Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Propozycje tematów prac inż.

SYSTEMY MULTIMEDIALNE – Inf, S1

Zaliczenie z wykładu SYSTEMY MULTIMEDIALNE odbędzie się w dniu 21.1.2015, w sali 121, godz. 10.15. Zaliczenie ma formę testu wielokrotnego wyboru z ujemnymi punktami za błędne odpowiedzi. Aktualne materiały (PDF) znajdują się tu

Osoby, które nie przybędą na zaliczenie (bez ważnego powodu) będą miały szansę poprawiać ocenę ‘2’ w terminie ustalonym z całą grupą.

Posted in dydaktyka | Comments Off on SYSTEMY MULTIMEDIALNE – Inf, S1

PRZETWARZANIE OBRAZÓW: sala 126@WI2

Zaliczenie poprawkowe odbędzie sie w sali 126 w budynku WI2

Posted in dydaktyka | Comments Off on PRZETWARZANIE OBRAZÓW: sala 126@WI2