PO – poprawa czerwcowa, wyniki

Oceny (kompletne!) z zaliczenia poprawkowego poniżej. Końcowa ocena z wykładu jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej w terminie podstawowym (2) i oceny uzyskanej na poprawie.

Kolejna szansa – we wrześniu. Zainteresowanych prosze o kontakt mailowy na początku wrzesnia.

Pozostałym życze udanych wakacji!

Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on PO – poprawa czerwcowa, wyniki

Przetwarzanie Obrazów 2016/2017 – zaliczenie #1

Oceny z zaliczenia z przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW przeprowadzonego w dniach 5/6/17 i 12/6/17 zaprezentowane sa poniżej (będą pojawiac się sukcesywnie w trakcie rozwoju sytuacji…)

Termin poprawkowy to 19/6/17 – godzina w zależności od grupy.

AKTUALIZACJA: Komplet ocen
Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów 2016/2017 – zaliczenie #1

PO Wykład – oceny

Oceny z zaliczenia poprawkowego, PRZETWARZANIE OBRAZÓW, sa następujące (poniżej). Przypominam, że ocena wpisywana do eDziekanatu jest oceną uwzględniająca wszystkie Państwa pozostałe oceny uzyskane w terminie podstawowym i poprawkowym nr 1. Opis procedury był publikowany na tej stronie. Oczywiście, w przypadku gdy student otrzymał ocenę pozytywną z poprawki, w sytuacji gdy średnia jest poniżej “3”, otrzymuje ocenę “3”.

Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on PO Wykład – oceny

Publikacja

W ramach współpracy naukowej z (byłym już) studentem, mgr inż. Andrzejem Markiewiczem, został opublikowany artykuł naukowy w prestiżowym czasopiśmie Machine Vision and Applications (Springer, Berlin/Heidelberg). Praca dotyczy detekcji i klasyfikacji elementów graficznych na skanach dokumentów (pieczęci, tabele, podpisy itp.). Więcej szczegółów pod adresem http://link.springer.com/article/10.1007/s00138-016-0803-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Jest to jeden z kilku artykułów, które są wynikiem wspólnych prac ze studentami (często są to wyniki lub kontynuacje prac inzynierskich lub magisterskich).

Posted in artykuł, dydaktyka | Comments Off on Publikacja

Przetwarzanie obrazów – poprawa wrześniowa

Informuję, że wrześniowa poprawa z przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW (wykład) odbędzie się dnia 14/09/2016 w godzinach 12.30-14 w sali 227 @ WI2.

Poprawa ocen z laboratorium zaplanowana jest bezpośrednio po zaliczeniu wykładu w pok. 312 @ wi2 – zapraszam.

Jednocześnie przypominam, że termin tej jest terminem ostatnim w ramach roku akademickiego 2015/2016. Kolejne szanse w roku akademickim 2016/2017 (czerwiec).

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie obrazów – poprawa wrześniowa

Przetwarzanie Obrazów – ważne informacje i oceny z poprawki

Zaliczenie wykładu

W pliku pdf znajdziecie Państwo oceny z poprawki z PRZETWARZANIA OBRAZÓW przeprowadzonej dnia 22/06/2016. Tabela uwzględnia nr indeksu, nr zestawu, liczbę uzyskanych punktów, ocenę poprzednią (2), ocenę wynikająca z liczby punktów oraz ocenę uśrednioną ( [2+oc.uzyskana]/2) – zgodnie ze standardowymi  zasadami. Ocena uśredniona jest wpisywana jako ocena końcowa z zaliczenia wykładu. Metodyka taka wynika z potrzeby, docenienia osób, które zaliczyły w pierwszym (podstawowym) terminie. W systemie elektronicznego indeksu ocena zapisana jako ostatnia jest oceną zaliczeniową, bez uwzględnienia “ścieżki” dojścia do niej. Uśrednianie ma na celu uwzględnienie tej właśnie “ścieżki”.

 

Zaliczenie laboratoriorium

Osoby, które nie stawiły się na zaliczenie laboratorium na ostatnich zajęciach lub nie uzyskały zaliczenia przed sesją, proszone są o kontakt mailowy celem ustalenia zasad zaliczenia. Wstępnie informuję, że każda z osób oprócz zrealizowania zadań zaliczeniowych (wymaganych) otrzyma indywidualne zadanie dodatkowe. Termin zaliczenia – wrzesień 2016 -zostanie szczegółowo ustalony z każdym z zainteresowanych.

 

Udanych wakacji!

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – ważne informacje i oceny z poprawki

Przetwarzanie obrazów

Przypominam o jutrzejszym zaliczeniu poprawkowym z PO. g. 8.30, sala WI2/126

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie Obrazów – termin poprawkowy

Informuję, że termin poprawkowy dla wykładu Przetwarzanie Obrazów zaplanowany został na 22.06.2016, g. 8.30. Nr sali zostanie podany niebawem.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – termin poprawkowy

Przetwarzanie Obrazów, zaliczenie wykładu, komplet ocen

W pliku 2016_S1_Przetwarzanie_Obrazow znajdziecie Państwo komplet ocen.

Termin poprawki ustalę jutro, ale wstępnie proponuję piątek, 17.6.2016 w godzinach 14-15.

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów, zaliczenie wykładu, komplet ocen

Przetwarzanie Obrazów – wyniki Poprawa #2

Oceny z poprawy…

Continue reading

Posted in dydaktyka | Comments Off on Przetwarzanie Obrazów – wyniki Poprawa #2