Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony z i informacjami naukowymi i materiałami dydaktycznymi Pawła Forczmańskiego

Paweł Forczmański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony domowej Pawła Forczmańskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część wpisów, materiałów dydaktycznych i instrukcji laboratoryjnych obejmuje tematykę związaną z przetwarzaniem obrazów i multimediami, dlatego mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i trudne w odbiorze dla osób niedowidzących

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej proszę o kontakt. Osobą kontaktową jestem ja Paweł Forczmański. Kontakt mailowy:pforczmanski@wi.zut.edu.pl;