Laboratorum #3

Zadanie składa się z 2 etapów:

1. Pierwszy polega na stworzeniu funkcji obliczania macierzy współwystepowania dla obrazu w odcieniach szarości z dowolną liczbą przedziałów jasności P (macierz o wymiarach PxP), gdzie P=1,…,256 (chodzi o rozróżniane poziomy jasności w obrazie, podobnie, jak w przypadku histogramu 1D) oraz dowolną relacją, tzn. z dowolnym kierunkiem i odległością opisującą porównywanie piksele.

2. Drugi etap polega na zaproponowaniu miary „ostrości” obrazu, bazującej na macierzy współwystępowiania. Przykładem może być liczba (suma) pikseli na przekątnej w stosunku do pozostałych pikseli w macierzy współwystepowiania lub też szerokośc obszaru występowania wartości>0 w macierzy współwystepowiania „wokół” przekątnej.

Dla ułatwienia, proszę posiłkować się poniższymi obrazami.

pic1 pic2