Laboratorium #2

Opis:

Zadanie polega na zbadaniu wpływu operacji na histogramie na wygląd obrazu rastrowego zadanego poniżej:

plik do zajęc nr 2

Etapy:

  1. wykonanie funkcji obliczania histogramu w odcieniach szarości z dowolną liczbą przedziałów (zadawaną jako parametr)
  2. sprawdzenie wpływu następujących operacji na obraz:
    • rozciąganie liniowe histogramu według prostej y=ax+b;
    • rozciąganie nieliniowe wg. y=x^2, y=sqrt(x), y=log(x), y=a^x
    • wyrównywanie histogramu

UWAGA: Proszę uwzględnić fakt, iż wybrane operacje mogą powodować szybki wzrost wartości wynikowych poza dopuszczalny zakres (0-255), proszę podjąć próbę rozwiązania tego problemu.