Laboratorium #4

Opis: Zadanie polega na zbadaniu wpływu maski i sposobu filtracji na efekty wykrywania krawędzi dla obrazu rastrowego zadanego poniżej: obrazek do zajęć nr 3 Etapy:

 1. wykonanie funkcji filtracji splotowej dla następujących metod:
  • f. Robertsa
  • f. Laplace’a
  • f. Prewitta;
  • f. Sobela;
  • f. Kirscha
 2. sprawdzenie nast. kryteriów dotyczących działania filtracji:
  • dokładność filtracji (czy krawędź jest wykryta w miejscu, w którym faktycznie przebiega)
  • jednoznaczność (czy wykryta krawędź jest „pojedyncza”, czy można jednoznacznie stwierdzić, w które miejsce w wyniku odpowiada za krawędź)
  • odporność na szum (czy wykrywane są dodatkowe elementy obrazu, nie będące krawędziami)

UWAGA 1: Proszę uwzględnić fakt, iż obraz po filtracji zmienia swój rozmiar – proszę zachować rozmiar oryginalny (metoda dowolna) UWAGA 2: Proszę uwzględnić fakt, iż każda z masek występuje w kilku wariantach (tzn. pozwala na detekcję krawędzi kierunkowych) – proszę postarać się połączyć wyniki wykrywania wszystkich kierunków na jednym obrazie wynikowym dla każdej maski indywidualnie, np. poprzez dodawanie wartości bezwzględnych poszczególnych wyników lub poprzez pierwiastek sumy ich kwadratów. Temat był poruszany na wykładzie. dla osób pracujących w Octave/ScienceLab plik MAT