Techniki Multimedialne

Planowany zakres wykładu:

 1. Cyfrowa reprezentacja danych multimedialnych, proces digitalizacji danych analogowych
 2. Urządzenia wejściowe stosowane w multimediach oraz zasady działania: kamera video, skaner 2D/3D, tablet, mikrofon, framegrabber
 3. Urządzenia wyjściowe stosowane w systemach multimedialnych: monitory CRT/LCD, drukarki, karty dźwiękowe
 4. Modele barw w grafice komputerowej
 5. Fotografia cyfrowa
 6. Podstawy przetwarzania obrazu cyfrowego, edytory graficzne
 7. Standardy przechowywania danych multimedialnych, kompresja bezstratna
 8. Modele psychowizualne w kompresji stratnej obrazu
 9. Miary jakości obrazu cyfrowego
 10. Synteza dźwięku w systemach komputerowych
 11. Przetwarzanie dźwięku, miary jakości sygnału dźwiękowego
 12. Modele psychoakustyczne w kompresji stratnej dźwięku
 13. Kompresja strumienia wideo, standard MPEG-1 i MPEG-2
 14. Cyfrowe radio i telewizja, strumieniowanie multimediów, standardy MPEG-4 i MEPG-7
 15. Metody syntezy obrazów realistycznych: raytracing, radiosity
 16. Rzeczywistość rozszerzona
 17. Synteza mowy w systemach komputerowych
 18. Animacja komputerowa, podstawowe techniki
 19. Prezentacje multimedialne, zasady tworzenia i technologie, Zastosowanie technik multimedialnych w zadaniach dydaktycznych, technice i zarządzaniu

Materiały do zajęć z przedmiotu Techniki Multimedialne w zakładce TM Wykład

Materiały do Lab#2 korekcja_barwna oraz retusz