Laboratorium #6

Opis: Zadanie polega na sprawdzeniu możliwości  filtracji w dziedzinie częstotliwości: A. badanie wpływu zmian zerowej harmonicznej (element o indeksie (1,1) w macierzy widma) na jasność i kontrast obrazu (na bazie funkcji z Lab #1). Zbadać należy operacje dodawania i mnożenia zerowej harmonicznej przez stałą;

B. badanie wpływu wygaszania (zerowania) wybranych obszarów widma na możliwość realizacji filtracji krawędziowej – wyszukać należy odpowiedni zakres częstotliwościowy, który pozwoli na uzyskanie efektów zbliżonych do filtracji krawędziowej, np. laplace’a, Sobela, Robertsa itp. Schematyczny rysunek pokazujący obszary widma poniżej: Obraz poddany badaniom może być dowolny lub pochodzić z Lab #3. Etapy:

  1. obliczenie widma obrazu za pomocą funkcji fft() – jednowymiarowej!
  2. modyfikacja odpowiednich wartości w widmie;
  3. powrót do dziedziny przestrzennej za pomocą ifft()
  4. przed wyświetleniem obrazu potrzebne może okazać się wydzielenie części rzeczywistej (real()) z macierzy obrazu