Prace dyplomowe

W tej sekcji znaleźć można prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) realizowane pod moim nadzorem. Zostały one podzielone na kategorie: realizowane obronione propozycje

OBRONIONE:

 1. 2013-2014 (inż) Implementacja i badanie kombinacji niskopoziomowych deskryptorów koloru i tekstury oraz klasyfikatorów w zadaniach rozpoznawania obrazów
 2. 2013/2014 (inż) Internetowy system archiwizacji zdjęć cyfrowych wykorzystujący obiektywne miary jakości obrazów
 3. 2012/2013 (inż) Wykrywanie manipulacji typu „copy-move” w obrazach cyfrowych
 4. 2011/2012 (inż) Implementacja i porównanie metod klasyfikacji obrazów pieczęci
 5. 2012/2013 (inż) Cyfrowy znak wodny bazujący na metodzie KLT
 6. 2012/2013 (inż) Badanie kombinacji niskopoziomowych cech obrazu cyfrowego w zadaniu rozpoznawania odcisków pieczęci
 7. 2012/2013 (inż) Badania metod wstępnego przetwarzania obrazów w zadaniach klasyfikacji bazującej na redukcji wymiarowości
 8. 2012/2013 (inż) Rekonstrukcja obrazów twarzy bazująca na przekształceniu KLT
 9. 2012/2013 (inż) Oprogramowanie do sterowania komputerem za pomocą gestów rąk
 10. 2011/2012 (mgr) Integracja informacji pozyskiwanej z wielu kamer video w systemach monitoringu wizyjnego w zadaniach śledzenia osób
 11. 2011/2012 (inż) Sieciowa gra w „kółko i krzyżyk” wykorzystująca elementy rzeczywistości rozszerzonej
 12. 2008/2009 (mgr) Rozpoznawanie kodów kreskowych na urządzeniach mobilnych
 13. 2010/2011 (mgr) Zastosowanie metody PCA dla danych trójwymiarowych
 14. 2010/2011 (mgr) Tworzenie mapy głębokości za pomocą analizy stereoskopowego strumienia video
 15. 2010/2011 (mgr) Symulacja optyki fotograficznej na obrazach cyfrowych
 16. 2010/2011 (inż) Dydaktyczne oprogramowanie prezentujące metody redukcji wymiarowości
 17. 2008/2009 (mgr) Symulator obserwacji lotniczej
 18. 2005/6 (inż) Lokalizacja obiektów na obrazach fotogrametrycznych przy użyciu danych wektorowych i informacji o kolorze
 19. 2009/10 (mgr) Kompresja obrazów HDR z użyciem transformaty KLT
 20. 2009/10 (inż) Projekt interaktywnej gry karcianej wykorzystującej techniki rzeczywistości rozszerzonej
 21. 2009/10 Projekt i realizacja usługowego serwisu internetowego w technologii trójwymiarowej
 22. 2009/10 Wykrywanie i klasyfikacja odcisków pieczęci na obrazach rastrowych w systemach zarządzania dokumentami elektronicznymi
 23. 2009/10 Gra komputerowa w technologii Flash wykorzystująca kamerę internetową
 24. 2008/2009 Śledzenie i etykietowanie twarzy w strumieniu video przy wykorzystaniu biblioteki OpenCV
 25. 2008/2009 Automatyczna weryfikacja biometrycznego zdjęcia twarzy pod kątem zgodności z normami ISO i ICAO
 26. 2008/2009 Śledzenie osób i obiektów w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
 27. 2008/2009 System pozyskiwania obrazów z serwisów internetowych dla celów budowy graficznych baz danych
 28. 2008/2009 Analiza, porównywanie i wizualizacja wyników działania algorytmów rozpoznawania obrazów
 29. 2008/2009 Wirtualne laboratorium do badania metod steganograficznych dla danych obrazowych
 30. 2008/2009 System ekspertowy w produkcji reklamy wizualnej
 31. 2008/2009 Środowisko testowe do percepcyjnej weryfikacji algorytmów rozpoznawania obrazów
 32. 2007/8 Intranetowy system oceny nauczycieli akademickich
 33. 2007/8 System zarządzania treścią w internetowym serwisie korporacyjno-społecznościowym
 34. 2007/8 Ocena natężenia ruchu pieszych na podstawie analizy video
 35. 2008/9 Ukrywanie informacji w danych graficznych przy użyciu KLT
 36. 2007/8 Multimedialna warstwa prezentacji w internetowym serwisie informacyjnym
 37. 2007/8 Funkcjonalność nowoczesnych serwisów internetowych na przykładzie portalu o charakterze lokalnym
 38. 2006/7 Projekt i implementacja systemu śledzenia i odwzorowania ruchu wskaźnika za pomocą kamery wideo
 39. 2006/7 Kompresja strumienia video wykorzystująca analizę komponentów głównych
 40. 2006/7 Wykorzystanie technologii AJAX do tworzenia dynamicznych stron WWW na przykładzie „elektronicznego dziennika”
 41. 2006/7 Model pomiaru jakości druku
 42. 2006/7 Projekt systemu wspierającego lekarzy i pacjentów z zastosowaniem modelu klient-serwer – E-przychodnia
 43. 2006/7 Indeksowanie obrazów za pomocą analizy ich skompresowanej postaci
 44. 2006/7 Internetowy system biblioteczny
 45. 2005/6 Indeksowanie obrazów z tomografu komputerowego
 46. 2005/6 Kompresja obrazów z obserwacji zdalnej za pomocą kodowania transformacyjnego
 47. 2005/6 Metoda adaptacyjnego usuwania szumu z obrazów cyfrowych
 48. 2005/6 Wykorzystanie kompresji JPEG 2000 do budowy graficznych serwisów WWW
 49. 2005/6 Implementacja wybranych elementów MPEG-7 dla urządzeń mobilnych
 50. 2005/6 Optyczne rozpoznawanie monet
 51. 2005/6 Analizator dynamiki sekwencji video
 52. 2005/6 Oprogramowanie analizujące ruch uliczny na podstawie materiału video
 53. 2005/6 Eliminacja efektu „czerwonych oczu” na obrazach twarzy
 54. 2005/6 Wykrywanie bloków reklamowych w strumieniu video
 55. 2005/6 Wykrywanie i śledzenie ruchu gałki ocznej w obrazie z kamery
 56. 2004/5 System rozpoznawania znaków drogowych
 57. 2004/5 Weryfikacja poprawności wymowy
 58. 2004/5 Ocena zmian na obrazach z obserwacji zdalnej
 59. 2004/5 Internetowe Środowisko do obróbki obrazu (www.ispo.prv.pl)
 60. 2004/5 Rozpoznawanie telewizyjnych znaków ostrzegawczych
 61. 2004/5 Przeszukiwanie zbioru danych graficznych na podstawie przykładow
 62. 2003/4 Format kompresji obrazu JPEG 2000
 63. 2003/4 Kompresja wideo w standardzie MPEG-4
 64. 2003/4 Modele barw w obróbce obrazu (przeliczanie, rozbarwianie, indywidualna modyfikacja kanałów)
 65. 2003/4 Badanie parametrów kompresji JPEG
 66. 2002/3 Badanie cyfrowych znaków wodnych dla obrazów statycznych
 67. 2002/3 Usuwanie artefaktów wizualnych wynikających z kompresji stratnej JPEG
 68. 2002/3 Komputerowy system indeksowania danych multimedialnych

PROPOZYCJE:

 1. System typu CBIR bazujący na segmentacji i deskryptorach wizualnych
 2. Interaktywny system tworzenia portretów pamięciowych wykorzystujący głębokie uczenie
 3. Mobilny system wykrywania układu świateł na sygnalizatorach drogowych (np. w celu wykrycie przejazdu na tzw czerwonym świetle, z poziomu kierowcy)
 4. System rejestrujący i integrujący informację o jakości nawierzchni drogi bazujący na czujnikach smartphone’a z nawigacją GPS
 5. Algorytm wspomagający analizę błędów popełnianych podczas nauki pływania stylem dowolnym bazujący na metodach widzenia komputerowego
 6. System wykrywający niebezpieczne sytuacje na kąpieliskach wykorzystujący metody widzenia komputerowego

Prace dyplomowe

realizowane obronione propozycje

REALIZOWANE:

 1. Mateusz Żylak 2010/2011 Tworzenie mapy głębokości za pomocą analizy stereoskopowego strumienia video
 2. Rafał Krzysztof Kwaśniewski 2010/2011 Symulacja optyki fotograficznej na obrazach cyfrowych
 3. Krzysztof Płaczek 2010/2011 Wykrywanie ekspresji twarzy na urządzeniach mobilnych
 4. Sławomir Rykalski 2008/2009 Rozpoznawanie kodów kreskowych na urządzeniach mobilnych
 5. Szymon Kornacki 2009/10 Realizacja silnika gry komputerowej w technologii 3D uwzględniającej wybrane prawa fizyki
 6. Jarosław Sroka 2009/10 Oprogramowanie wspomagające proces pozycjonowania stron WWW w wyszukiwarce Google

OBRONIONE:

 1. Tomasz Wenne 2008/2009 Symulator obserwacji lotniczej
 2. Dawid Maśliński 2005/6 Lokalizacja obiektów na obrazach fotogrametrycznych przy użyciu danych wektorowych i informacji o kolorze
 3. Marcin Kałuża 2009/10 Kompresja obrazów HDR z użyciem transformaty KLT
 4. Marek Sukiennicki 2009/10 Projekt interaktywnej gry karcianej wykorzystującej techniki rzeczywistości rozszerzonej
 5. Andrzej Józef Bafia 2009/10 Projekt i realizacja usługowego serwisu internetowego w technologii trójwymiarowej
 6. Bartosz Stanisław Bartosik 2009/10 Wykrywanie i klasyfikacja odcisków pieczęci na obrazach rastrowych w systemach zarządzania dokumentami elektronicznymi
 7. Kamil Kaleta 2009/10 Gra komputerowa w technologii Flash wykorzystująca kamerę internetową
 8. Rafał Godek 2008/2009 Śledzenie i etykietowanie twarzy w strumieniu video przy wykorzystaniu biblioteki OpenCV
 9. Paweł Zołotuchin 2008/2009 Automatyczna weryfikacja biometrycznego zdjęcia twarzy pod kątem zgodności z normami ISO i ICAO
 10. Piotr Moskowicz 2008/2009 Śledzenie osób i obiektów w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
 11. Tomasz Jacek Jurkiewicz 2008/2009 System pozyskiwania obrazów z serwisów internetowych dla celów budowy graficznych baz danych
 12. Julia Dmytruk 2008/2009 Analiza, porównywanie i wizualizacja wyników działania algorytmów rozpoznawania obrazów
 13. Michał Węgrzyn 2008/2009 Wirtualne laboratorium do badania metod steganograficznych dla danych obrazowych
 14. Dorota Raczkowska 2008/2009 System ekspertowy w produkcji reklamy wizualnej
 15. Sandra Wojcieszak 2008/2009 Środowisko testowe do percepcyjnej weryfikacji algorytmów rozpoznawania obrazów
 16. Michał Mariański 2007/8 Intranetowy system oceny nauczycieli akademickich
 17. Michał Gibowski 2007/8 System zarządzania treścią w internetowym serwisie korporacyjno-społecznościowym
 18. Anna Czaja 2007/8 Ocena natężenia ruchu pieszych na podstawie analizy video
 19. Mariola Menkal 2008/9 Ukrywanie informacji w danych graficznych przy użyciu KLT
 20. Michał Petters 2007/8 Multimedialna warstwa prezentacji w internetowym serwisie informacyjnym
 21. Dominik Raginia 2007/8 Funkcjonalność nowoczesnych serwisów internetowych na przykładzie portalu o charakterze lokalnym
 22. Krzysztof Ostrowski 2006/7 Projekt i implementacja systemu śledzenia i odwzorowania ruchu wskaźnika za pomocą kamery wideo
 23. Piotr Budny 2006/7 Kompresja strumienia video wykorzystująca analizę komponentów głównych
 24. Ralf Wrześniewski 2006/7 Wykorzystanie technologii AJAX do tworzenia dynamicznych stron WWW na przykładzie „elektronicznego dziennika”
 25. Barbara Kaczmarek 2006/7 Model pomiaru jakości druku
 26. Piotr Warać 2006/7 Projekt systemu wspierającego lekarzy i pacjentów z zastosowaniem modelu klient-serwer – E-przychodnia
 27. Adam Bania 2006/7 Indeksowanie obrazów za pomocą analizy ich skompresowanej postaci
 28. Jakub Klekociuk 2006/7 Internetowy system biblioteczny
 29. Piotr Koszur 2005/6 Indeksowanie obrazów z tomografu komputerowego
 30. Natalia Ratuszniak 2005/6 Kompresja obrazów z obserwacji zdalnej za pomocą kodowania transformacyjnego
 31. Tomasz Zieliński 2005/6 Metoda adaptacyjnego usuwania szumu z obrazów cyfrowych
 32. Krzysztof Żdżański 2005/6 Wykorzystanie kompresji JPEG 2000 do budowy graficznych serwisów WWW
 33. Sylwester Kaczmarek 2005/6 Implementacja wybranych elementów MPEG-7 dla urządzeń mobilnych
 34. Arkadiusz Bany 2005/6 Optyczne rozpoznawanie monet
 35. Piotr Daniszewski 2005/6 Analizator dynamiki sekwencji video
 36. Michał Frankowski 2005/6 Oprogramowanie analizujące ruch uliczny na podstawie materiału video
 37. Arkadiusz Bajowski 2005/6 Eliminacja efektu „czerwonych oczu” na obrazach twarzy
 38. Łukasz Kaszycki 2005/6 Wykrywanie bloków reklamowych w strumieniu video
 39. Krzysztof Zaborowski 2005/6 Wykrywanie i śledzenie ruchu gałki ocznej w obrazie z kamery
 40. Paweł Lipko 2004/5 System rozpoznawania znaków drogowych
 41. Adam Gorczyński 2004/5 Weryfikacja poprawności wymowy
 42. Tomasz Bielicki 2004/5 Ocena zmian na obrazach z obserwacji zdalnej
 43. Marek Mazur 2004/5 Internetowe Środowisko do obróbki obrazu (www.ispo.prv.pl)
 44. Paweł Wechmann 2004/5 Rozpoznawanie telewizyjnych znaków ostrzegawczych
 45. Przemysław Szeptycki 2004/5 Przeszukiwanie zbioru danych graficznych na podstawie przykładow
 46. Krzysztof Żdżański 2003/4 Format kompresji obrazu JPEG 2000
 47. Paweł Śliwa 2003/4 Kompresja wideo w standardzie MPEG-4
 48. Agnieszka Piórkowska 2003/4 Modele barw w obróbce obrazu (przeliczanie, rozbarwianie, indywidualna modyfikacja kanałów)
 49. Sławomir Pryć 2003/4 Badanie parametrów kompresji JPEG
 50. Andrzej Skrzyniarz 2002/3 Badanie cyfrowych znaków wodnych dla obrazów statycznych
 51. Anna Głowacka 2002/3 Usuwanie artefaktów wizualnych wynikających z kompresji stratnej JPEG
 52. Grzegorz Sobociński 2002/3 Komputerowy system indeksowania danych multimedialnych

PROPOZYCJE:

  1. Interpolacja i rekonstrukcja obrazów za pomocą analizy komponentów głównych

  1. Zastosowanie KLT do kompresji geometrii obiektów 2D
  2. System typu CBIR bazujacy na segmentacji i deskryptorach wizualnych


  1. Interaktywny system tworzenia portretów pamięciowych