Certyfikat HUAWEI AI

Zdany w listopadzie egzamin pozwolił mi na uzyskanie certyfikatu Huawei AI. Jest ważny do 15/11/2023.

This entry was posted in dydaktyka. Bookmark the permalink.