PRZETWARZANIE OBRAZÓW – LABORATORIUM – ostateczny termin poprawkowy

Informuję, że osoby które chciałyby oddać programy i przystąpić do zaliczenia poprawkowego z PO LAB, mogą przyjść w jednym z dwóch  trzech terminów: 25.6.19, g. 13-14, 26.6.19, g. 12-13 i 27.6.19, g. 11-12, p. 312@wi2. Osoby, które nie zaliczą zajęć laboratoryjnych zapraszam do kontaktu we wrześniu.

This entry was posted in dydaktyka. Bookmark the permalink.