PRZETWARZANIE OBRAZÓW zaliczenie wykładu 12.6.2018 – oceny

Oceny z zaliczenia z przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW przeprowadzonego w dniach 12/6/18 zaprezentowane sa poniżej (będą pojawiac się sukcesywnie w trakcie rozwoju sytuacji…)

PDF

Termin poprawkowy to 18/6/18 dla grupy 22

This entry was posted in dydaktyka. Bookmark the permalink.