Przetwarzanie Obrazów – ważne informacje i oceny z poprawki

Zaliczenie wykładu

W pliku pdf znajdziecie Państwo oceny z poprawki z PRZETWARZANIA OBRAZÓW przeprowadzonej dnia 22/06/2016. Tabela uwzględnia nr indeksu, nr zestawu, liczbę uzyskanych punktów, ocenę poprzednią (2), ocenę wynikająca z liczby punktów oraz ocenę uśrednioną ( [2+oc.uzyskana]/2) – zgodnie ze standardowymi  zasadami. Ocena uśredniona jest wpisywana jako ocena końcowa z zaliczenia wykładu. Metodyka taka wynika z potrzeby, docenienia osób, które zaliczyły w pierwszym (podstawowym) terminie. W systemie elektronicznego indeksu ocena zapisana jako ostatnia jest oceną zaliczeniową, bez uwzględnienia “ścieżki” dojścia do niej. Uśrednianie ma na celu uwzględnienie tej właśnie “ścieżki”.

 

Zaliczenie laboratoriorium

Osoby, które nie stawiły się na zaliczenie laboratorium na ostatnich zajęciach lub nie uzyskały zaliczenia przed sesją, proszone są o kontakt mailowy celem ustalenia zasad zaliczenia. Wstępnie informuję, że każda z osób oprócz zrealizowania zadań zaliczeniowych (wymaganych) otrzyma indywidualne zadanie dodatkowe. Termin zaliczenia – wrzesień 2016 -zostanie szczegółowo ustalony z każdym z zainteresowanych.

 

Udanych wakacji!

This entry was posted in dydaktyka. Bookmark the permalink.